Uncategorized

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm tiếng Anh cho sinh viên Đại học vừa làm vừa học có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 5/2022)

- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc...