96

Sinh viên có việc làm

100

Thực tập tại doanh nghiệp

10

Trường Đại học tốt nhất

68

Đào tạo và phát triển

ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

xem thêm

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Xem thêm

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Xem thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sản phẩm nghiên cứu khoa học

Hợp tác chuyển giao 

Tin tức khoa học công nghệ 

Hợp tác phát triển phục vụ cộng đồng

CÁC ĐỐI TÁC CỦA HỌC VIỆN

Xác định rằng Hợp tác Quốc tế là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển của Học viện, trong những năm qua, Học viện đã chủ động tìm kiếm, sẵn sàng hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới 

Xem thêm

CLB SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HỌC VIỆN

Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện PTIT được thành lập năm 2009, là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hơn 7 năm hoạt động, nơi đây hội tụ những sinh viên nhiệt huyết, tình nguyện với mong muốn góp sức, chung tay đem điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Xem thêm

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin (Information Technology – IT) là một lĩnh vực đa dạng và phát triển nhanh chóng, tập trung vào việc sử dụng và quản lý

Xem thêm

Quan hệ công chúng

Ngành Quan hệ Công chúng (Public Relations) là một lĩnh vực trong ngành truyền thông và truyền thông xã hội.

Xem thêm

Đối tác hợp tác

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN